Ανακοινώσεις


 
 
 
 
Authentic speaking recording / Mark sheets

B2
Speaking Recording
Speaking Individual Mark Sheet
Speaking Paper


C2
Speaking Recording
Speaking Individual Mark Sheet
Speaking Paper 
 
 
 
Επικοινωνία
Πιστοποίηση ΑΣΕΠ
Syllabus (All levels)
Ισολογισμός 31/12/2014
Ισολογισμός 31/12/2015

 
 
 


ESOL Exams  Σόλωνος 120, 10681 Αθήνα • 210 38.01.070 & 210 33.000.11
Copyright © 2014. All rights reserved.