Η ΕSOL EXAMS είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος του NOCN

NOCN-EXAMSESOL

Η ESOL EXAMS συστάθηκε το 2014 και είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος του NOCN. Η ESOL EXAMS διενεργεί εξετάσεις γλωσσομάθειας για την αγγλική γλώσσα, εκ μέρους του βρετανικού φορέα National Open College Network (NOCN) για τα επίπεδα B1, B2, C1 & C2 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο (Common European Framework).

Την ESOL EXAMS συνθέτουν επαγγελματίες με εμπειρία στον χώρο των Κέντρων Ξένων Γλωσσών και της πιστοποίησης, ικανοί να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς. Στόχος τους είναι η βέλτιστη παροχή υπηρεσιών και ευελιξία στην εξυπηρέτηση των αναγκών των Κέντρων Ξένων Γλωσσών.

Διαθέτει Πιστοποίηση Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015.

Η στρατηγική συνεργασία της ESOL EXAMS με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών (Palso), ενισχύει και εξασφαλίζει τεχνογνωσία και αξιοπιστία στην άριστη διεξαγωγή των εξετάσεων.

Η δέσμευση της ESOL EXAMS για τη διεξαγωγή αδιάβλητων εξετάσεων γλωσσομάθειας καθώς και οι κοινές αξίες που διέπουν την ESOL EXAMS και τους συνεργάτες της, PALSO και NOCN, οδήγησαν το πιστοποιητικό NOCN ESOL INTERNATIONAL, πολύ σύντομα, στις πρώτες επιλογές καθηγητών και υποψηφίων.

Από το 2014 έχουν συμμετάσχει στις εξετάσεις γλωσσομάθειας εκαντοντάδες χιλιάδες υποψήφιοι.

Η ESOL EXAMS

 • Ανταποκρίνεται στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των συνεργατών της για ανάπτυξή και εξέλιξη
 • Υποστηρίζει έμπρακτα κάθε συνεργαζόμενο κέντρο ξένων γλωσσών
 • Διοργανώνει σεμινάρια και workshops με τη συμμετοχή έμπειρων ακαδημαϊκών συνεργατών
 • Παρέχει στοχευμένη εκπαιδευτική καθοδήγηση
 • Συμμετέχει σε όλες τις εκθέσεις ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στην Ελλάδα
 • Ενημερώνει τους συνεργάτες της με Δελτία Τύπου για όλες τις εξελίξεις στον χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης καθώς και για τις επερχόμενες εκδηλώσεις
 • Διαθέτει Δωρεάν όλα τα past paper
 • Παρέχει εξουσιοδοτημένο σήμα “Authorised NOCN English Language Centre” για κάθε συνεργάτη της
 • Διοργανώνει σεμινάρια ενημέρωσης σε εσάς και το προσωπικό σας σχετικά με την πιστοποίηση NOCN ESOL International
 • Παρέχει όλο το απαραίτητο υποστηρικτικό υλικό
 • Υποστηρίζει τους υποψήφιους με μαθησιακές ή άλλες δυσκολίες με εξετάσεις ειδικά προσαρμοσμένες
 • Δεν προαπαιτεί τη μετάφραση των επίσημων εγγράφων για τους υποψηφίους με μαθησιακές δυσκολίες

Στόχος και δέσμευση της ESOL EXAMS
είναι η συνεχής υποστήριξη των συνεργατών της!