Υποψήφιοι με Μαθησιακές/Άλλες Δυσκολίες


Για την υποβολή αιτήματος εξέτασης με ειδικές συνθήκες λόγω μαθησιακών ή άλλων δυσκολιών, καθώς και την αποστολή της ιατρικής γνωμάτευσης σε μορφή pdf ή jpeg Πατήστε εδώ

Να σημειωθεί ότι η ιατρική γνωμάτευση δεν χρειάζεται να είναι μεταφρασμένη στα Αγγλικά.

Προσοχή: Η παραπάνω διαδικασία αφορά μόνο στην υποβολή δικαιολογητικών για μαθησιακές ή άλλες δυσκολίες. Η εγγραφή για συμμετοχή στις εξετάσεις πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας της Palso.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ενεργή ως εξής

- Μέχρι και τις 27 Οκτωβρίου για τους εμπρόθεσμα εγγεγραμμένους υποψηφίους.

- Μέχρι και τις 16 Νοεμβρίου για τους εκπρόθεσμα (Late Entry) εγγεγραμμένους υποψηφίους