Οδηγίες Εγγραφής για Ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών


Βήμα 1

Υποβάλλετε τις αιτήσεις ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της PALSO, εισαγάγοντας το προσωπικό σας ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ και ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ. Λεπτομερείς οδηγίες για την υποβολή των αιτήσεων μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

Οδηγίες Αίτησης

Βήμα 2

Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, πρέπει να αποστείλετε στα τοπικά γραφεία PALSO, με συστημένο ταχυδρομείο ή courier:

  • Τραπεζική απόδειξη κατάθεσης - απαραιτήτως να δίνονται τα στοιχεία του καταθέτη (επωνυμία Κ.Ξ.Γ.) και να αναγράφεται η αιτιολογία «ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ NOCN + ΝΟΜΟΣ» (π.χ. ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ NOCN-ΑΡΚΑΔΙΑ).
  • Φωτοτυπίες των αστυνομικών ταυτοτήτων/διαβατηρίων/πρόσφατων πιστοποιητικών ταυτοπροσωπίας των υποψηφίων.

Σημείωση: Τα παραπάνω δικαιολογητικά όταν αφορούν σε συμμετοχές για τα εξεταστικά κέντρα Αττικής και Χίου αποστέλλονται στα γραφεία της ESOL EXAMS.

Tοπικά γραφεία PALSO

Τα δελτία συμμετοχής των υποψηφίων αναρτώνται στην ιστοσελίδα της PALSO περίπου 10 ημέρες πριν τις εξετάσεις και τα εκτυπώνετε από το προφίλ σας. Επίσης θα λάβετε και επιστολή με οδηγίες προς τους υποψήφιους όπου και θα αναγράφεται η διεύθυνση του εξεταστικού τους κέντρου.