Η Σωστή Επιλογή

▶ Παιδαγωγική Προσέγγιση – Θετική Βαθμολόγηση


 • Το μοναδικό πιστοποιητικό που κατοχυρώνεις τις δεξιότητες που πέρασες για τις επόμενες 5 εξεταστικές περιόδους
 • Δωρεάν επανεξέταση σε όλες τις εκκρεμείς δεξιότητες για τις πρώτες 2 εξεταστικές περιόδους
 • Μόνο ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (a, b or c) στο Listening & Reading
 • Ίδια Δομή σε Όλα τα επίπεδα
 • Θέματα προσαρμοσμένα στην ηλικία των υποψηφίων
 • Υψηλά ποσοστά επιτυχίας
 • Επιπλέον χρόνος και ειδικές συνθήκες εξέτασης για τους υποψήφιους με μαθησιακές /άλλες δυσκολίες.

We Change the Way you Perceive Exams

NOCN Listening

Listening

 • Τα 3 μέρη της εξέτασης ακούγονται 2 φορές.
 • Κατανοητή προφορά εκφωνητών.
 • Ηχογραφήσεις υψηλής ποιότητας.
NOCN Reading

Reading

 • Μόνο ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
 • Κατανοητή θεματολογία κειμένων.
 • Σαφείς ερωτήσεις.
NOCN Writing

Writing

 • Δύο εκθέσεις.
 • Δυνατότητα επιλογής θέματος στο 1ο Part.
 • Δίνονται προαιρετικά σημεία ανάπτυξης.
NOCN speaking

Speaking

 • Ένας εξεταστής με έναν υποψήφιο.
 • Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης.
 • Βαθμολογούνται και οι προσωπικές ερωτήσεις.