Οδηγίες Εγγραφής για Ανεξάρτητους Υποψήφιους


Οι μεμονωμένοι υποψήφιοι υποβάλλουν μέσω της πλατφόρμας της Palso ηλεκτρονικά και όχι έντυπα την αίτησή τους για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις.

Μέσω της πλατφόρμας θα δίνεται επίσης η δυνατότητα να ανέβουν στο σύστημα τα απαραίτητα συνοδευτικά έντυπα, δηλαδή το αποδεικτικό κατάθεσης και το φωτοαντίγραφο ταυτότητας/διαβατηρίου.

Για να εισέλθετε παρακαλώ πατήστε εδώ. Για να δείτε τις οδηγίες εγγραφής παρακαλώ πατήστε εδώ.