Υποψήφιοι με Μαθησιακές/Άλλες Δυσκολίες


Για την υποβολή αιτήματος εξέτασης με Ειδικές Συνθήκες λόγω Μαθησιακών ή άλλων Δυσκολιών, καθώς και την αποστολή ιατρικής γνωμάτευσης ΚΑΙ δείγματος έκθεσης (γραφικού χαρακτήρα) στα Αγγλικά, σε μορφή pdf ή jpeg Πατήστε εδώ

  • Υποβάλλονται όλες οι σελίδες της ιατρικής γνωμάτευσης σε ένα αρχείο.
  • Η ιατρική γνωμάτευση δεν χρειάζεται να είναι μεταφρασμένη στα Αγγλικά.
  • Η ιατρική γνωμάτευση υποβάλλεται ΜΟΝΟ την πρώτη φορά που συμμετέχει ο υποψήφιος στις εξετάσεις NOCN.
  • Το αίτημα για μαθησιακές και άλλες δυσκολίες πρέπει να υποβάλλεται σε ΚΑΘΕ εξεταστική που συμμετέχει ο υποψήφιος.
  • Η υποβολή δείγματος έκθεσης Αγγλικών είναι υποχρεωτική.

Προσοχή: Η παραπάνω διαδικασία αφορά μόνο στην υποβολή δικαιολογητικών για μαθησιακές ή άλλες δυσκολίες. Η εγγραφή για συμμετοχή στις εξετάσεις πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας της Palso.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η πλατφόρμα θα είναι ενεργή από 12 Φεβρουαρίου έως και:

- τις 22 Μαρτίου για τους εμπρόθεσμα εγγεγραμμένους υποψηφίους.

- τις 17 Απριλίου για τους εκπρόθεσμα (Late Entry) εγγεγραμμένους υποψηφίους