Ο Μεγαλύτερος Βρετανικός Φορέας Πιστοποίησης στον Κόσμο

NOCN

Ηγείται της παγκόσμιας αγοράς διαθέτοντας χιλιάδες εξεταστικά κέντρα σε όλο τον κόσμο και παρέχοντας περισσότερες από 400 πιστοποιήσεις.

Το National Open College Network (NOCN) το εμπιστεύονται και το αναγνωρίζουν εργοδότες, εκπαιδευτικοί φορείς και σπουδαστές σε όλο τον κόσμο για το κύρος, την αξιοπιστία του και την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών του.

Στο NOCN πιστεύουν στη δύναμη της μόρφωσης και στον αντίκτυπό της στην κοινωνία και στον άνθρωπο.

Κύριος στόχος των εξετάσεων αγγλικής γλώσσας NOCN, είναι να παρακινήσει τους υποψήφιους να αναδείξουν τις γλωσσικές τους ικανότητες σε ένα υψηλής ποιότητας περιβάλλον εξετάσεων.

Το NOCN αλλάζει τον τρόπο που οι υποψήφιοι αντιλαμβάνονταν μέχρι τώρα τις εξετάσεις γλωσσομάθειας.

Τα πιστοποιητικά NOCN ESOL International προετοιμάζουν τους κατόχους τους για τις προκλήσεις του 21ο αιώνα ανοίγοντάς τους προοπτικές σε όλο τον κόσμο.

Η κατοχή ενός παγκοσμίως αναγνωρισμένου πιστοποιητικού γλωσσομάθειας είναι ιδανικό εφόδιο για πανεπιστημιακές σπουδές σε αγγλόφωνα πανεπιστήμια.

Το NOCN αναγνωρίζεται από το Ofqual, το CCEA.

Στην Ελλάδα παρέχονται τα Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας επιπέδου B1, B2, C1 & C2 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο (Common European Framework). Είναι αναγνωρισμένα από το ελληνικό κράτος και αποδεκτά από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).

Παράρτημα Γλωσσομάθειας

NOCN

Είμαστε περήφανοι που το NOCN είναι ο πρώτος Φορέας Πιστοποίησης στον οποίο απονεμήθηκε ο τίτλος "Leader in Diversity" (Ηγέτης στην πολυπολιτισμικότητα) από το αντίστοιχο εθνικό κέντρο "National Centre for Diversity" για την προώθηση της ισότητας για όλους.