Αναλυτική παρουσίαση πιστοποιητικού NOCN


NOCN Listening
LISTENING
Βάση: 16/31
Διάρκεια: B1 - B2 35'
C1 - C2 40'

Το Listening αποτελείται από 31 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (a, b, c) και χωρίζεται σε 3 μέρη. Κάθε μέρος της εξέτασης ακούγεται δύο φορές.

Πριν από κάθε ακουστικό μέρος, οι υποψήφιοι έχουν 2 λεπτά για ανάγνωση των ερωτήσεων και άλλα 2 λεπτά στο τέλος για έλεγχο και μεταφορά των απαντήσεών τους στο Απαντητικό Φύλλο.

Η θεματολογία βασίζεται σε καθημερινές καταστάσεις/σενάρια.

 • Μέρος 1ο: Αποτελείται από 10 προτάσεις/ερωτήσεις και κάποιες ενδέχεται να ελέγχουν γραμματική & λεξιλόγιο.
 • Μέρος 2ο: Αποτελείται από 2 διαλόγους με 5 ερωτήσεις ο κάθε ένας.
 • Μέρος 3ο: Αποτελείται από 2 broadcasts για το B1 & B2, και 1 debate & 1 discussion για το C1 & C2, με 6 και 5 ερωτήσεις αντίστοιχα.NOCN Reading
READING
Βάση: 16/31
Διάρκεια: B1 - B260'
C1 - C275'

Το Reading αποτελείται από 4 κείμενα με 31 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (a, b, c).

Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ξεκάθαρες ερωτήσεις κατανόησης γραπτού λόγου και ερωτήσεις που αφορούν σε εντοπισμό λάθους (π.χ. ορθογραφικού, γραμματικού, στίξης, συντακτικού), συνώνυμα, αντίθετα ή και συμπλήρωση κενού. Οι υποψήφιοι πρέπει να μεταφέρουν τις απαντήσεις τους στο Απαντητικό Φύλλο.
NOCN Writing
WRITING
Βάση: 12/24
Διάρκεια: B1 - B2 60'
C1 - C275'

Tο Writing αποτελείται από 2 μέρη όπου για κάθε μέρος οι υποψήφιοι πρέπει να γράψουν μία έκθεση. Για κάθε έκθεση δίνονται στους υποψήφιους 3-4 προαιρετικά σημεία ανάπτυξης. Η συνολική βαθμολογία για το Writing προκύπτει από τον συνψηφισμό των 2 εκθέσεων. Δείτε εδώ τα κριτήρια με τα οποία βαθμολογείται η έκθεση.

 • Μέρος 1ο: Οι υποψήφιοι καλούνται να γράψουν μία έκθεση σε επίσημη μορφή και μπορούν να επιλέξουν μεταξύ δύο θεμάτων. Το είδος της έκθεσης που μπορεί να τους ζητηθεί είναι:

  • γράμμα ή ηλεκτρονικό μήνυμα
  • άρθρο
  • αναφορά
  • περιγραφή
  • επιχειρηματολογία

 • Μέρος 2ο: Οι υποψήφιοι καλούνται να γράψουν μία έκθεση σε ανεπίσημη μορφή. Το θέμα της έκθεσης είναι υποχρεωτικό και πάντα είναι γράμμα ή ηλεκτρονικό μήνυμα.

Το εύρος των λέξεων για κάθε έκθεση, ανάλογα με το επίπεδο, ορίζεται ως εξής:

Επίπεδο 1η έκθεση 2η έκθεση
B1 75-100 100-125
B2 100-150 150-200
C1 150-200 250-300
C2 200-250 250-300

Οι υποψήφιοι γράφουν και τις 2 εκθέσεις στο Απαντητικό Φύλλο
NOCN Speaking
SPEAKING
Βάση: 17/33
Διάρκεια: B1 - B29'
C1 - C213'

Το Speaking αποτελείται από 3 μέρη με έναν εξεταστή και έναν υποψήφιο και η θεματολογία αντλείται από καθημερινές καταστάσεις.

Ο εξεταστής, όταν χρειαστεί, αναδιατυπώνει την ερώτηση και δίνει παραδείγματα στον υποψήφιο.

 • Μέρος 1ο: Ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε 5 προσωπικές ερωτήσεις, στις 2 εκ των οποίων καλείται να απαντήσει απαριθμώντας 3 επιλογές του (πχ 3 αγαπημένοι προορισμοί διακοπών).
 • Μέρος 2ο: Ο υποψήφιος καλείται να αναλύσει πώς θα αντιμετωπίσει 2 υποθετικές καταστάσεις. Η περιγραφή των καταστάσεων καθώς και τα σημεία στα οποία πρέπει να αναφερθεί δίνονται στον υποψήφιο και γραπτώς.
 • Μέρος 3ο: Ο υποψήφιος καλείται να αναπτύξει διάλογο με τον εξεταστή βάσει σεναρίου με συγκεκριμένους ρόλους. Ο υποψήφιος εξετάζεται σε 1 σενάριο το οποίο του δίνεται και γραπτώς. Δίνεται χρόνος προετοιμασίας 2 λεπτών καθώς και η δυνατότητα να κρατήσει ο υποψήφιος σημειώσεις.

Δείτε εδώ τα κριτήρια με τα οποία βαθμολογείται το Speaking.