Η Σωστή Επιλογή


  • Το μοναδικό πιστοποιητικό που κατοχυρώνεις τις δεξιότητες που πέρασες.
  • Επανεξέταση δεξιοτήτων για όσες φορές χρειαστεί στις επόμενες 5 εξεταστικές περιόδους.
  • Υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε ΟΛΑ τα επίπεδα.
  • Επιπλέον χρόνος και ειδικές συνθήκες εξέτασης για τους υποψήφιους με μαθησιακές /άλλες δυσκολίες.
  • Μόνο ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (a, b or c) στο Listening & Reading.
  • Θέματα προσαρμοσμένα στην ηλικία των υποψηφίων.

Listening

Τα 3 μέρη της εξέτασης ακούγονται 2 φορές.

Απλοί και κατανοητοί διάλογοι.

Reading

Κατανοητά κείμενα.

Σαφείς ερωτήσεις.

Writing

Δύο εκθέσεις.

Δίνονται προαιρετικά σημεία ανάπτυξης.

Speaking

Ένας εξεταστής με έναν υποψήφιο.

Βαθμολογούνται και οι προσωπικές ερωτήσεις.