Η ΕSOL EXAMS είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος
του NOCN στην Ελλάδα

NOCN-EXAMSESOL

Η ESOL EXAMS συστάθηκε το 2014 και είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος του NOCN στην Ελλάδα. Η ESOL EXAMS διενεργεί εξετάσεις γλωσσομάθειας για την αγγλική γλώσσα, εκ μέρους του βρετανικού φορέα National Open College Network (NOCN) για τα επίπεδα B1, B2, C1 & C2 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο (Common European Framework).

Την ESOL EXAMS συνθέτουν επαγγελματίες με εμπειρία στον χώρο των Κέντρων Ξένων Γλωσσών και της πιστοποίησης, ικανοί να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς. Στόχος τους είναι η βέλτιστη παροχή υπηρεσιών και ευελιξία στην εξυπηρέτηση των αναγκών των Κέντρων Ξένων Γλωσσών.

Η στρατηγική συνεργασία της ESOL EXAMS με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών (Palso), ενισχύει και εξασφαλίζει τεχνογνωσία και αξιοπιστία στην άριστη διεξαγωγή των εξετάσεων

Η δέσμευση της ESOL EXAMS για τη διεξαγωγή αδιάβλητων εξετάσεων γλωσσομάθειας καθώς και οι κοινές αξίες που διέπουν την ESOL EXAMS και τους συνεργάτες της, PALSO και NOCN, οδήγησαν το πιστοποιητικό NOCN ESOL INTERNATIONAL, πολύ σύντομα, στις πρώτες επιλογές καθηγητών και υποψηφίων.

Από το 2014 έχουν συμμετάσχει στις εξετάσεις γλωσσομάθειας δεκάδες χιλιάδες υποψήφιοι.

Η ESOL EXAMS:

  • παρέχει στοχευμένη εκπαιδευτική καθοδήγηση.
  • συμμετέχει σε όλες τις εκθέσεις ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
  • διοργανώνει σεμινάρια και workshops με τη συμμετοχή έμπειρων ακαδημαϊκών συνεργατών.

Στόχος και δέσμευση της ESOL EXAMS είναι η συνεχής υποστήριξη των συνεργατών της!