Η Σωστή Επιλογή


 • Το μοναδικό πιστοποιητικό που κατοχυρώνεις τις δεξιότητες που πέρασες.

  New Grading Profile 2019:

  • Οι υποψήφιοι που έχουν αξιολογηθεί σε 1 δεξιότητα με Near Pass (έως και 3 marks κάτω από τη βάση) και έχουν περάσει τις άλλες 3 δεξιότητες, είναι επιτυχόντες.
  • Η Νέα Βάση στο Writing είναι 12/24 marks.
  • Το New Grading Profile εφαρμόζεται και στους Refer υποψήφιους.
 • Επανεξέταση δεξιοτήτων για όσες φορές χρειαστεί στις επόμενες 5 εξεταστικές περιόδους.
 • Προφορική Εξέταση: 1 Εξεταστής/1 Εξεταζόμενος.
 • Κοινή Δομή σε όλα τα Επίπεδα.
 • Υψηλά ποσοστά Επιτυχίας.
 • Επιπλέον χρόνος και ειδικές συνθήκες εξέτασης για τους υποψήφιους με μαθησιακές /άλλες δυσκολίες.
 • Μόνο ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (a, b, c) στο Listening & στο Reading.
 • Θέματα προσαρμοσμένα στην ηλικία των υποψηφίων που αντανακλούν καθημερινές καταστάσεις.
 • Past Papers άμεσα διαθέσιμα στην ιστοσελίδα μας, λίγες ημέρες μετά από κάθε Εξεταστική.
 • Διεξαγωγή εξετάσεων 2 φορές τον χρόνο, κάθε Μάιο και Δεκέμβριο.
NOCN
 • Refer υποψήφιοι
  Οι υποψήφιοι που έχουν επιτύχει σε μία, δύο ή τρεις δεξιότητες, μπορούν να τις κατοχυρώσουν για τρία χρόνια. Στο ίδιο χρονικό διάστημα μπορούν να επαναλάβουν την εξέταση για όλες τις εκκρεμείς δεξιότητες (και όχι κάθε μία χωριστά) όσες φορές χρειαστεί, καταβάλλοντας τα αντίστοιχα εξέταστρα.