Οδηγίες Εγγραφής για Ανεξάρτητους Υποψήφιους


Οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν στα τοπικά γραφεία PALSO με συστημένο ταχυδρομείο ή courier:

  • Συμπληρωμένη & υπογεγραμμένη την έντυπη αίτηση. Πατήστε εδώ
    • Οι υποψήφιοι που επαναλαμβάνουν την εξέταση για συγκεκριμένες δεξιότητες πρέπει να συμπληρώσουν το Refer ID Code, της τελευταίας τους συμμετοχής για το ίδιο επίπεδο, στο αντίστοιχο πεδίο.
  • Συμπληρωμένο & υπογεγραμμένο το ειδικό έντυπο για παροχή άδειας τήρησης & επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Πατήστε εδώ
  • Τραπεζική απόδειξη κατάθεσης - απαραιτήτως να δίνονται τα στοιχεία του καταθέτη (όνομα υποψήφιου) και να αναγράφεται η αιτιολογία «ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ NOCN + ΝΟΜΟΣ» (π.χ. ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ NOCN-ΑΡΚΑΔΙΑ).
  • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου/πρόσφατου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας.

Σημείωση: Οι υποψήφιοι των εξεταστικών κέντρων Αττικής και Χίου αποστέλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά στα γραφεία της ESOL EXAMS.

Tοπικά γραφεία PALSO

Οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι θα λάβουν τα δελτία συμμετοχής τους και τις οδηγίες, όπου θα αναγράφεται η διεύθυνση του εξεταστικού τους κέντρου, 10 ημέρες πριν τις εξετάσεις.