Οδηγίες Εγγραφής για Ανεξάρτητους Υποψήφιους


Από την Εξεταστική Μαΐου 2020 και στο εξής και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι της Αττικής, Μεσσηνίας, Φθιώτιδας, Χανίων και Χίου υποβάλλουν μέσω της πλατφόρμας της Palso ηλεκτρονικά και όχι έντυπα την αίτησή τους για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις.

Μέσω της πλατφόρμας θα δίνεται επίσης η δυνατότητα να ανέβουν στο σύστημα τα απαραίτητα συνοδευτικά έντυπα, δηλαδή το αποδεικτικό κατάθεσης, το φωτοαντίγραφο ταυτότητας/διαβατηρίου και το έντυπο συναίνεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Η πλατφόρμα θα είναι ενεργή από 6/3/2020. Για να εισέλθετε παρακαλώ πατήστε εδώ

Όλοι οι υπόλοιποι μεμονωμένοι υποψήφιοι θα υποβάλουν την αίτησή τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή.

Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλώ πατήστε εδώ.