Το NOCN, ο Παγκόσμιος Ηγέτης στην Πιστοποίηση,
είναι η 1η επιλογή των υποψηφίων σε όλο το κόσμο.


Το NOCN είναι o μεγαλύτερος Φορέας Πιστοποίησης της Μ. Βρετανίας από τον Αύγουστο του 2017, βάσει επίσημου ranking με διεθνή αναγνώριση και παρουσία.

Το NOCN το εμπιστεύονται και το αναγνωρίζουν εργοδότες, εκπαιδευτικοί φορείς και σπουδαστές σε όλο τον κόσμο για το κύρος, την αξιοπιστία του και την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών που προσφέρει.

Αναγνωρισμένο από το Ofqual και αποδεκτό από το ΑΣΕΠ.

Η παράδοση και το κύρος του NOCN, δημιουργεί το πιστοποιητικό που δίνει αξία στις γνώσεις σου με εξετάσεις που:


 • Είναι προσιτές και σύγχρονες
 • Αναδεικνύουν τις γλωσσικές σου ικανότητες
 • Αντιπροσωπεύουν το γνωστικό σου επίπεδο σε θέματα που είσαι ήδη εξοικειωμένος
 • Διατηρούν την ίδια δομή σε όλα τα επίπεδα, εξοικειώνοντάς σε με την εξέταση
 • Έχουν θεματολογία αντίστοιχη των βιβλίων εκμάθησης αγγλικών, καθιστώντας τους καθηγητές ευέλικτους στο εκπαιδευτικό τους έργο
 • Επιβραβεύουν την προσπάθειά σου με θετική βαθμολόγηση

Positive Marking


Σύγχρονη Εκπαιδευτική Προσέγγιση - Θετική Βαθμολόγηση


 • Μόνο ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής a, b, c
 • Η γραμματική και το λεξιλόγιο εξετάζονται μέσω του Reading και Writing
 • Σύγχρονα θέματα, προσαρμοσμένα στην ηλικία των υποψηφίων
 • 1 εξεταστής με 1 εξεταζόμενο στην Προφορική εξέταση
 • Επιπλέον χρόνος και ειδικές συνθήκες εξέτασης για υποψήφιους με μαθησιακές ή άλλες δυσκολίες
 • Εξετάζονται και οι 4 δεξιότητες, Listening, Reading, Writing, Speaking
 • Εξετάσεις 2 φορές το χρόνο, Μάϊο & Δεκέμβριο
 • Past Papers άμεσα διαθέσιμα
 • Δωρεάν επανεξέταση τις 2 πρώτες εξεταστικές
 • Near Pass Advantage – όταν σε μια δεξιότητα ο βαθμός είναι έως και 3 μονάδες κάτω από τη βάση και ο υποψήφιος έχει επιτύχει στις άλλες 3, είναι επιτυχών
 • Όσοι υποψήφιοι έχουν επιτύχει σε 1, 2 ή 3 δεξιότητες μπορούν να τις κατοχυρώσουν για τα επόμενα 3 χρόνια ή 5 εξεταστικές
 • Πολύπλευρη προσέγγιση στο Speaking Part με στόχο την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης του υποψηφίου ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή απόδοσή του
 • Οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής είναι κατανοητές και ΔΕΝ έχουν παγίδες
 • Δίνονται βοηθητικά σημεία ανάπτυξης στο Writing Part