Οδηγίες Εγγραφής για Υποψήφιους με Μαθησιακές/Άλλες Δυσκολίες


Στα πλαίσια των ειδικών μέτρων που λαμβάνονται με σκοπό την αποφυγή εξάπλωσης του Κορωνοϊού και ύστερα από συνεννόηση με τον Φορέα, για διευκόλυνσή σας η διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών για Υποψήφιους με μαθησιακές και άλλες δυσκολίες άλλαξε.

Λήξη υποβολής δικαιολογητικών: έως και Δευτέρα 04/04/2022

Για λεπτομέρειες σχετικά με:

Για την ειδική φόρμα Special Request Form Πατήστε εδώ

Προσοχή: Η παραπάνω διαδικασία αφορά μόνο στην υποβολή δικαιολογητικών για μαθησιακές ή άλλες δυσκολίες.

Οι υποψήφιοι που αντιμετωπίζουν μαθησιακές ή άλλες δυσκολίες ακολουθούν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και την αντίστοιχη διαδικασία εγγραφής τους μέσω των τοπικών γραφείων του νομού τους.