Οδηγίες Εγγραφής για Ανεξάρτητους Υποψήφιους


Οι μεμονωμένοι υποψήφιοι υποβάλλουν μέσω της πλατφόρμας της Palso ηλεκτρονικά και όχι έντυπα την αίτησή τους για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις.

Μέσω της πλατφόρμας θα δίνεται επίσης η δυνατότητα να ανέβουν στο σύστημα τα απαραίτητα συνοδευτικά έντυπα, δηλαδή το αποδεικτικό κατάθεσης, το φωτοαντίγραφο ταυτότητας/διαβατηρίου και το έντυπο συναίνεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Η πλατφόρμα είναι ενεργή. Για να εισέλθετε παρακαλώ πατήστε εδώ