Συχνές Ερωτήσεις

Πληροφορίες σχετικά με τις εξετάσεις (ημερομηνία εξετάσεων και υποβολής αιτήσεων, διαδικασία εγγραφής, εξέταστρα κτλ.) μπορείτε να βρείτε εδώ.

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής των υποψηφίων με μαθησιακές/άλλες δυσκολίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Τα Δελτία Συμμετοχής είναι διαθέσιμα περίπου 10 ημέρες πριν την κάθε εξεταστική περίοδο.

 • Τα Κ.Ξ.Γ. έχουν πρόσβαση στα Δελτία Συμμετοχής μέσω του προφίλ τους εισαγάγοντας ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ και ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ.
 • Οι μεμονωμένοι υποψήφιοι Αττικής και Χίου λαμβάνουν τα Δελτία Συμμετοχής ηλεκτρονικά από την ESOL EXAMS, ενώ οι υποψήφιοι της Υπόλοιπης Ελλάδας από τα τοπικά γραφεία PALSO.

Τα αποτελέσματα αναρτώνται περίπου 2 μήνες μετά την διεξαγωγή των εξετάσεων στην ιστοσελίδα της PALSO.

 • Τα Κ.Ξ.Γ. έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματα μέσω του προφίλ τους, εισαγάγοντας ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ και ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ.
 • Οι μεμονωμένοι υποψήφιοι επιλέγουν «Αποτελέσματα Μεμονωμένων Υποψηφίων» και στη συνέχεια εισαγάγουν τον ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ και την ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ τους.

Τα πτυχία είναι διαθέσιμα για την εξεταστική του Μαΐου τον Οκτώβριο και για την εξεταστική του Δεκεμβρίου τον Απρίλιο.

 • Τα Κ.Ξ.Γ. και οι υποψήφιοι Αττικής τα παραλαμβάνουν από τα γραφεία της ESOL EXAMS.
 • Στα Κ.Ξ.Γ. και στους υποψήφιους της Χίου αποστέλλονται από την ESOL EXAMS.
 • Τα Κ.Ξ.Γ. και οι υποψήφιοι για την Υπόλοιπη Ελλάδα τα παραλαμβάνουν από τα τοπικά γραφεία PALSO.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και έως την έκδοση των πτυχίων οι επιτυχόντες μπορούν να λάβουν ηλεκτρονικά Βεβαίωση Επιτυχίας. Για αποστολή αιτήματος έκδοσης Βεβαίωσης Επιτυχίας δείτε εδώ.

 • Δικαίωμα επικύρωσης έχουν το Βρετανικό Συμβούλιο και οι εγγεγραμμένοι ως γνώστες της Αγγλικής Γλώσσας δικηγόροι.
 • Δικαίωμα μετάφρασης έχουν το Βρετανικό Συμβούλιο και η αντίστοιχη υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.

Οι υποψήφιοι αμέσως μετά την παραλαβή των δελτίων συμμετοχής θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την ESOL EXAMS (αφορά υποψήφιους Αττικής και Χίου) ή με τα τοπικά γραφεία PALSO (αφορά υποψήφιους για την Υπόλοιπη Ελλάδα). Επιπλέον πρέπει να το αναφέρουν και στον επιτηρητή την ημέρα της εξέτασης.

Αν το λάθος διαπιστωθεί μετά την εξέταση, ο υποψήφιος επικοινωνεί ΑΜΕΣΑ με την ESOL EXAMS, γιατί λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ακολουθεί η έκδοση των πτυχίων και θα υπάρχει χρέωση επανέκδοσης.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να καταβάλουν το ποσό των 35€.

Τράπεζα: EUROBANK
Ιban: GR52 0260 1800 0009 7020 0614 834
Δικαιούχος: Esol Exams

Ως αιτιολογία κατάθεσης πρέπει να αναγραφεί «Επανέκδοση και το όνομα του κατόχου» (π.χ. ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ).

Οι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν το αποδεικτικό κατάθεσης μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στην ESOL EXAMS και:

 • Σε περίπτωση διόρθωσης: αντίγραφο της ταυτότητας και αντίγραφο του πτυχίου που έχουν λάβει όπου σημειώνονται τα σωστά στοιχεία. Μόλις εκδοθεί το νέο πτυχίο οι υποψήφιοι οφείλουν να επιστρέψουν το παλιό.
 • Σε περίπτωση απώλειας: αναγράφουν στοιχεία επικοινωνίας, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, επίπεδο και εξεταστική περίοδος.

Εάν οι υποψήφιοι δεν προσέλθουν στις εξετάσεις για λόγους υγείας, μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση/γνωμάτευση από δημόσιο νοσοκομείο και αναμένουν την έγκριση από την PALSO για υποβολή νέας αίτησης συμμετοχής στην αμέσως επόμενη εξεταστική με μεταφορά των εξέταστρων.

Σε διαφορετική περίπτωση τα εξέταστρα ΔΕΝ μεταφέρονται.

 • Οι υποψήφιοι Αττικής και Χίου πρέπει να αποστείλουν τη βεβαίωση/γνωμάτευση στα γραφεία της ESOL EXAMS.
 • Οι υποψήφιοι για την Υπόλοιπη Ελλάδα πρέπει να αποστείλουν τη βεβαίωση/γνωμάτευση στα τοπικά γραφεία PALSO.

Για την Αττική και τη Χίο, επικοινωνείτε με την ESOL EXAMS. Για την Υπόλοιπη Ελλάδα, επικοινωνείτε με την PALSO ή τα γραφεία PALSO ανά νομό, των οποίων τα στοιχεία είναι διαθέσιμα εδώ.

Ναι.

Για πρόσβαση στην ιστοσελίδα του OFQUAL πατήστε εδώ.

Για πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. πατήστε εδώ.

Πληροφορίες σχετικά με τους εκδοτικούς οίκους οι οποίοι διαθέτουν βιβλία προετοιμασίας για το NOCN μπορείτε να βρείτε εδώ.