TESOL LEVEL 7

Teaching English to Speakers of Other Languages

Πιστοποίηση

από το Ε.ΣΥ.Δ. – Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

με Παγκόσμια Αναγνώριση

H GlobalCert είναι Διεθνής Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού και Συστημάτων Διαχείρισης, αναγνωρισμένος από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και διαπιστευμένος από το Ε.ΣΥ.Δ. - Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης για την πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε φυσικά πρόσωπα και για την πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης σε νομικά πρόσωπα.

Η πολυετής έρευνα και εμπειρία στο χώρο των πιστοποιήσεων έχει καταστήσει την GlobalCert έναν από τους μεγαλύτερους και πιο αξιόπιστους φορείς πιστοποίησης με διεθνές κύρος. Δραστηριοποιείται σε πολλές χώρες, και γι' αυτό έχει δημιουργήσει ισχυρές συνεργασίες με Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και με διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης, έχοντας ως στόχο την ποιότητα και αναγνωσιμότητα των πιστοποιητικών που προσφέρει, προσδίδοντας κύρος και αξιοπιστία τόσο στους συνεργάτες της όσο και στους εκπαιδευόμενούς τους.NOCN ESOL International – Πιστοποίηση Αγγλικών

Η στρατηγική συνεργασία της GlobalCert με το NOCN, τον μεγαλύτερο Φορέα Πιστοποίησης της Μ. Βρετανίας και αναγνωρισμένο από το Ofqual οδήγησε την πιστοποίηση NOCN στην Αγγλική Γλώσσα στα επίπεδα από Β1 έως C2 στην 1η θέση στην επιλογή των υποψηφίων. Η GlobalCert είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος του NOCN στην πιστοποίηση της Αγγλικής γλώσσας σε παγκόσμια κλίμακα.


Level 7 TESOL - Teaching English to Speakers of Other Languages

Η ανάγκη για άρτια προετοιμασμένους καθηγητές στην εκμάθηση αγγλικής γλώσσας, ενημερωμένους για τις προκλήσεις της διδασκαλίας καθώς και πιο αποτελεσματικούς στη προσέγγιση των μαθητών τους είναι επιτακτική, ιδιαίτερα σε μια εποχή που λόγω της τεχνολογίας ο ανθρώπινος παράγοντας τείνει να περιοριστεί.

Οι καθηγητές-εκπαιδευτικοί της αγγλικής ως ξένη γλώσσα, που θα αποκτήσουν Πιστοποίηση GlobalCert Level 7 in TESOL, από το Ε.ΣΥ.Δ. θα:

  • Μπορούν να συνεισφέρουν ακαδημαϊκά και επαγγελματικά στον ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο της διεθνούς αγγλικής γλώσσας.
  • Είναι άρτια προετοιμασμένοι, ενημερωμένοι για τις προκλήσεις της διδασκαλίας και πιο αποτελεσματικοί στον εκπαιδευτικό τους στόχο.
  • Έχουν γνώσεις σχετικά με τη δομή και τους ήχους της αγγλικής γλώσσας και τον τρόπο χρήσης της για διάφορους σκοπούς.
  • Έχουν γνώσεις διδασκαλίας, διαχείρισης της τάξης, σχεδιασμού του προγράμματος σπουδών, επιλογής βιβλίων, παιδαγωγική γνώση του περιεχομένου και του τρόπου μεταφοράς του με τρόπο που οι μαθητές όχι μόνο να κατανοούν, αλλά να επεξεργάζονται και να εσωτερικεύουν τη γνώση.
  • Γνωρίζουν στρατηγικές για να βοηθήσουν τους μαθητές στην απόκτηση γνώσης, την αλληλεπίδραση και τον προβληματισμό.
  • Είναι ευαισθητοποιημένοι στη διαφορετικότητα και την αποδοχή της.
  • Είναι εξοικειωμένοι με τα γνωστικά και φυσιολογικά στάδια της παιδικής και ανθρώπινης ανάπτυξης.

Προϋποθέσεις

Η πιστοποίηση του επιπέδου 7 είναι κατάλληλη για πτυχιούχους αγγλικής φιλολογίας (με ή χωρίς διδακτική εμπειρία) και επαγγελματίες που διαθέτουν διδακτική εμπειρία προτεινόμενης διάρκειας πέντε ετών και επιθυμούν να αναπτύξουν κριτική θεώρηση σχετικών γνωστικών θεμάτων ή να προχωρήσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές στον χώρο της διδασκαλίας της Αγγλικής ως ξένη γλώσσα.


Παγκόσμια Αναγνώριση Ε.ΣΥ.Δ.

Τα πιστοποιητικά Ε.ΣΥ.Δ. είναι ισότιμα αναγνωρισμένα από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η παραπάνω αναγνώριση - μέσω διμερών συμφωνιών - επεκτείνεται αυτόματα σε παγκόσμια κλίμακα στις βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες (Η.Π.Α., Καναδάς, Ιαπωνία, Κίνα, Αυστραλία κ.λπ.) καθιστώντας τα πιστοποιητικά Ε.ΣΥ.Δ. παγκοσμίως αναγνωρισμένα.


Προνόμια

Το φάσμα των επαγγελματικών δεξιοτήτων που θα αναπτύξουν οι καθηγητές- εκπαιδευτικοί κάτοχοι πιστοποίησης GlobalCert TESOL Level 7 εξασφαλίζει ότι θα είναι σε θέση να βρουν απασχόληση σε όλο τον κόσμο, ως δάσκαλοι, εκπαιδευτές, λέκτορες, καθηγητές, διαχειριστές ή διευθυντές μελέτης σε σχολές γλωσσών, σχολεία, σχολές επιμόρφωσης, πανεπιστήμια ή οργανισμούς, διευρύνοντας έτσι το επάγγελμα του καθηγητή και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.


Πιστοποίηση

Η εξέταση περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, υποδειγματική διδασκαλία καθώς και mini projects κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

Οι εξετάσεις μπορούν να διεξαχθούν διά ζώσης, Online ή και εξ αποστάσεως.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πιστοποίηση Ε.ΣΥ.Δ., δείτε εδώ.